Piekrastes biotopu kartēšana
Nolasīts Latvijas Universitātes 62. zinātniskā konferences
Zemes un vides zinātņu nozares Ģeomātikas sekcijā
2004. gada 5. februārī Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.
Atpakaļ