Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Kas jauns šinī serverī

2006.


2006.04. Pilnīga mājas lapas pārbūve. Atvainojoiet par sagādātajām neērtībām.

2005. gads


2005.11.20. Biotopu attēlu meklešana karte 2005.11.15. Publiskots jaunais projekta datu glabāšanas serveris
2005.09.26. Būtiski uzlabota viesu grāmatas funkcionalitāte 2005.09.16. Fotoalbums papildināts ar piekrastes attēliem vētras laikā
2005.03.01. Viesu grāmatai pievienota iespēja papildināt ierakstus. Varbūt viesu grāmata pārtaps par jautājumu-atbilžu grāmatu? 2005.02.10. Tagad arī piekrastes lapai ir sava viesu grāmata.

2004. gads


2004.11.13. Ievietots „Nacionālo un starptautisko dabas aizsardzības prasību īstenošana piekrastes dabas aizsardzībā un apsaimniekošanā 2004.11.13. Ievietots „Piekrastes biotopu kartēšana
2004.10.26. Ievietots dabas parka „Bernāti” dabas aizsardzības plāns kā pdf dokuments 2004.10.25. Ievietotas kartes dabas parkam „Bernāti”
2004.06.17. Ievietots „Užavas dabas lieguma dabas aizsardzības plāns” 2004.06.08. Ievietots „Piejūras Dabas parka dabas aizsardzības plāns”

2003. gads


2003.10.29. Ievietotas „Užavas dabas lieguma” 4. pielikuma kartes
2003.10.21. Izlabota kļūda «Biotopu raksturojumā».
Izlabota kļūda Užavas dabas lieguma individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu 3. pielikumā.
2003.10.09. Sākta veidot sadaļa par biotopu kartēšanu
2003.10.03. Užavas dabas lieguma aizsardzības plāns 2003.03.26. Papildināts raksts „Svešo augu sugu izplatība un ekoloģija
Seminārs: „Papes dabas parka apsaimniekošana
Seminārs: „Papes dabas parka un Bernātu dabas lieguma apsaimniekošana
2003.01.28. Otrā informatīvā semināra „Jūras piekrastes tiesiskās aizsardzības aspekti” darba plāns
Izlabotas kļūdas adrešu grāmatā (datorpasta adrese Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātam un tālrunis Didzim Tjarvem).
2003.01.10. Piejūras Dabas parka dabas aizsardzības plāns
Kā aizsargāt jūras piekrasti

2002. gads


2002.12.13. Kartes «Piejūras dabas parka aizsardzības plāna» projektam
Projekta pieteikums (Angļu valodā)
Kopsavilkums par svešo augu sugu izplatība un ekoloģiju piekrastes kāpās Latvijā
2002.11.22. Detalizētas Piejūras Dabas parka kartes
2002.11.14. Dabas parks „Piejūra”, dabas aizsardzības plāns (Rīga, 2002. gada 11. novembris) 2002.11.08. Pievienots semināra materiāls „Informācija par LIFE programmu”.
2002.11.07. Pievienots semināra materiāls „Projekta izglītojošā loma 2002.11.05. Pilnveidots lapu izskats. Ielikta daļa no pirmā semināra materiāliem.

*2002.10.31. Šis tīmekļa serveris sācis savu darbu. Kopš tā laika šeit pabijuši vismaz Apmeklētāju skaits apmeklētāji.

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «jaunumi.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «jaunumi.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33