Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Projekta jaunumi


2004. gada 29. janvāris
Nomainīta datorpasta (e-mail) adrese

Turpmāk vēstuļu sūtīšanai jālieto:

piekraste@lu.lv


2004. gada 27. oktobris Liepājas rajons, Bernāti, Bernātu kultūras nams
Dabas parka „Bernāti” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

Laiks: 16.00.
Vieta: Bernātu kultūras nama Lielā zāle.

Dabas aizsardzības plāna elektroniskais variants atrodams http://piekraste.daba.lv/LV/Bernati/. Ierosinājumus lūdzam sūtīt līdz 15. novembrim uz adresi:

Rita Birziņa
Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
Kronvalda bulv. 4, Rīga, LV 1010.
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «kas_notiekas.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «kas_notiekas.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33