Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Informatīvais seminārs

Pirmais informatīvais seminārs par ES LIFE/Nature programmas projektu „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”

Laiks: 2002. gada 31. oktobrī plkst. 930

Vieta: Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, lielā zāle 4. stāvs, Peldu iela 25, Rīga

Darba kārtība:

9:30 – 10:30 Semināra dalībnieku reģistrācija.
10:30 – 10:45 Informācija par LIFE programmu. LIFE programmas koordinators Latvijā
Valdis Bisters
10:45 – 11:00 Latvijas Universitāte: zinātniskie pētījumi un praktiskā pielietojamība. LU prorektors
Indriķis Muižnieks
11:00 – 11:15 Iepazīstināšana ar piekrastes problēmām Latvijā un Eiropā. Brigita Laime

Projekta prezentācija:

11:15 – 11:30 Projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana” mērķi un uzdevumi. Iepazīstināšana ar projekta darba grupu. Brigita Laime
11:30 – 11:45 Informācija par biotopu kartēšanu, funkcionālo zonējumu. Didzis Tjarve
11:45 – 12:00 Projekta izglītojošā loma. Rita Birziņa
12:00 – 12:20 Iepazīstināšana ar projekta logo un mājas lapu http://piekraste.daba.lv/. Kārlis Kalviškis
12:20 – 12:35 Biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Vija Znotiņa
12:35 – 13:00 Diskusijas pie tējas un kafijas.
13:00 – 13:20 Projekta kalendārā gaita. Didzis Tjarve
13:20 – 13:35 Iepazīšanās ar projekta partneriem. Sadarbība ar pašvaldībām.
13:35 – 14:10 Diskusijas.
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33