Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Iepazīstināšana ar projekta logo un mājas lapu

Kārlis Kalviškis (karlo@lanet.lv)
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

Kārlis Kalviškis (karlo@lanet.lv)

Projekta logo


Projekta «Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā» logo ir melnbaltais un krāsainais variants (attēli pa kreisi). Pats logo pēc iespējas ir ticis vienkāršots.

Savukārt projekta mājas lapā logo (attēls pa labi) ir papildināts ar (īstenība, nav šķīries no) pāris detaļām. Šo papildināto logo varētu skaidrot sekojoši:

  1. krasta līnija = Latvijas krasta līnija ~ kāpu kontūras;
  2. priede = augu valsts = kam nav lemts darīt to, ko dara nākamā punktā minētie;
  3. putneļi = dzīvnieku valsts = tie kas rāpo, tie kas lido ...;
  4. vilnīši = ūdens stihija;
  5. švīkas gar krastu = zeme = kartogrāfija (štrihējums);
  6. „saulīte” = «Life» logo = projekts gozējas «Life» saulītē.

Projekta mājas lapa

Projekta mājas lapā būs atronama informācija par:

Informācija ir atrodama gan Latviešu, gan Angļu valodā. Lai arī lapas pēc iespējas tiek tulkotas, tomēr pilnīgi vienādas satura ziņā tās nebūs.

Kā patīkamu papildinājumu projekta lapām jāmin:

  • Fotoalbums, kurā atrodamas fotogrāfijas ne tika par piekrasti, bet arī par daudzam citām vietām Latvijā, ka arī daudzi dzīvniek, augu un sēņu attēli. Atsevišķā fotoalbūmā ir atrodamas gan projekta ietvaros tapušās kartes, gan dažādu Life projektu simbolika.
  • Meklētājs, ar kura palīdzību iespējams meklēt tekstus šinī serverī;
  • Viesu grāmata, kurā katrs var ierakstīt gan savas pārdomas, gan jautājumus.

Pats projekta serveris uzskatāms kā papildinājums dabas serveru kopai http://www.daba.lv/.

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Meklēt Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Meklē Raksti mums

Lappusi «par_lapu.shtml»
veidoja
Kārlis Kalviškis (karlo@lanet.lv)
Rīga, 2002. gada 31. oktobrī (Papildināts 2005.05.05.)
Lappusi «par_lapu.shtml» veidoja Kārlis Kalviškis (karlo@lanet.lv) sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
Rīga, 2002. gada 31. oktobrī (Papildināts 2005.05.05.)