Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana” mērķi un uzdevumi

Brigita Laime (laime@lanet.lv)
(pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta)

Brigita Laime (laime@lanet.lv)
 • Projekta mērķis
  • Sekmēt Eiropā aizsargājamu jūras piekrastes biotopu un sugu saglabāšanu Latvijā, izveidojot pamatu 300 m aizsargjoslas līdzsvarotas aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmai.
 • Projekta izpildes laiks
  • 2002.g.1.aprīlis - 2005.g. 31.decembris
  • Projekts ilgst 3 gadus un 9 mēnešus
 • Projekta teritorija
  • Jūras krasta 300 m plata sauszemes josla Latvijā
 • Projekta finansējums
  • Projekta izmaksas: 2 270 860 EURO
  • ES finansējums: 1 703 145 EURO (75 %)
  • LU līdzfinansējums: 185 000 EURO (8.15 %)
  • Partneru līdzfinansējums: 125 000 EURO (5.50 %)
  • Cits līdzfinansējums: 257 715 EURO (11.35 %)
 • Projekta dalībnieki
  • Projekta iesniedzējs:
   • Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte
  • Partneri:
   • Liepājas Reģionālā vides pārvalde
   • Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāts
  • Līdzfinasētāji: 13 pašvaldības
 • Projekta uzdevumi
  • Izveidot piekrastes aizsargjoslas biotopu karti un funkcionālo zonējumu.
  • Informēt un izglītot zemes īpašniekus, pašvaldības, iedzīvotājus un atpūtniekus par piekrastes dabu un tās aizsardzības iespējām.
  • Pilnveidot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu tīklu.
  • Atjaunot un apsaimniekot piekrastes biotopus.
 • Projekta darba grupa
  • Brigita Laime, Projekta vadītāja
  • Didzis Tjarve, Projekta koordinators
  • Rita Birziņa, Informācijas koordinatore
  • Vija Znotiņa, Projekta sekretāre
  • Kārlis Kalviškis, ĢIS eksperts
  • Anita Popova, Finansu konsultante
Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Meklēt Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Meklē Raksti mums

Lappusi «uzdevumi.shtml»
veidoja
Brigita Laime (laime@lanet.lv)
Rīga, 2002. gada 31. oktobrī
Lappusi «uzdevumi.shtml» veidoja Brigita Laime (laime@lanet.lv) sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
Rīga, 2002. gada 31. oktobrī