Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Seminārs «Piekrastes ĢIS izveide Latvijā»

Laiks: 2003. gada 30. janvārī plkst. 1000

Vieta: Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv. 4, 2. auditorijā

Rīkotāji: LIFE projekts «Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā» (http://piekraste.daba.lv/) sadarbībā ar  SIA «Reģionālo studiju centrs»

Plānotā darba kārtība:

10:00 – 10:05 Life projekts „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”, tā devums piekrastes ĢIS izveidē. Brigita Laime, projekta vadītāja
Kārlis Kalviškis, projekta ĢIS eksperts
10:05 – 10:10 Biotopu kartogrāfiskā materiāla izmantošana teritorijas plānojumu izstrādē, Pāvilostas piemērs. Egons Bērziņš, SIA «Reģionālo studiju centrs» arhitekts
10:10 – 10:15 Vides nacionālā monitoringa programma, tās saistība ar piekrasti. Ansis Grantiņš, Latvijas Vides aģentūras monitoringa koordinācijas daļas vadītājs
10:15 – 10:40 Debates
10:40 – 11:00 Nacionālā plānojuma uzdevumi saistībā ar piekrasti Ivars Gaters, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs
11:00 – Noslēguma debates
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33