Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Otrais informatīvais seminārs „Jūras piekrastes tiesiskās aizsardzības aspekti”

Laiks: 2003. gada 7. februārī plkst. 1000

Vieta: Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv. 4, 1. auditorijā

Darba kārtība:

10:00 – 11:00 Cilvēka pamattiesības uz īpašumu (Satversmes 105. pants) un būvniecības aprobežojumi Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Ilma Čepāne
11:00 – 12:00 Pašvaldības saistošo noteikumu juridiskais spēks un pašvaldības pieņemto lēmumu pārsūdzēšana. Silvija Meiere
12:00 – 12:30 Kafijas pauze
12:30 – 13:00 Teritorijas plānošanas loma tirgus ekonomikā Dzintra Upmace
13:00 – 13:30 Piekrastes plānošanas vispārējie principi un metodes. Aija Melluma
13:30 – 14:00 Piemēri teritorijas plānošanai jūras piekrastē. Egons Bērziņš
14:00 – 15:00 Jautājumi un diskusijas.
English version Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «Apsveikums.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33