Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā Piekraste

Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Piekrastes biotopu kartēšana

Rita Birziņa, Kārlis Kalviškis, Brigita Laime, Didzis Tjarve, Vija Znotiņa
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte

Nolasīts Latvijas Universitātes 62. zinātniskā konferences
Zemes un vides zinātņu nozares Ģeomātikas sekcijā
2004. gada 5. februārī Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē.

sxiŠī uzstāšanās ir arī pieejama OpenOffice formātā

Ievads

Projekta „Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” mērķis: Eiropā aizsargājamu jūras piekrastes biotopu un sugu saglabāšana Latvijā.

Projekta teritorija:

Projekta teritorija ir Baltijas jūras piekraste Latvijā – apmēram 300 metrus plata sauszemes josla no ūdens līnijas sauszemes virzienā. Jūra apliec 496 kilometrus no Latvijas piekrastes - 182 kilometrus gar Baltijas jūru un 308 kilometrus gar Rīgas jūras līci. Piekrastei raksturīgs lēzens reljefs ar kāpām un smilšainām augsnēm. Šeit atrodas 45 nelielu un 3 lielu upju grīvas un 3 lagūnas.

Sīkāk apraksts par projekta teritoriju:
http://piekraste.daba.lv/LV/projekts/piekraste.shtml .


Lai varētu kaut ko aizsargāt un apsaimniekot, tas vispirms ir jāiepazīst. Tādēļ viens no projekta pirmajiem uzdevumiem bija piekrastes biotopu apzināšana.

Priekšdarbi

Teritorijas sadalījums pa karšu lapām

TKS-93 trūkums:

*par pamatu izmanto 50×50 cm karšu lapas kvadrātu, kas nav parocīgs ne izdrukājot, ne strādājot lauka apstākļos.

Nosacījumi jaunveidojamām karšu lapām:

*Izdrukām jāiekļaujas A4 formāta lapā;

*Mērogs – 1 : 5 000 (1 mm uz papīra atbilst 5 m dabā – mazākai kartējamai vienībai);

*Koordinātu sistēma – LKS-92 ar -6 000 000 m nobīde Ziemeļu virzienā, kas nodrošina koordinātu pierakstam tikai sešus ciparus pirms komata tāpat kā Rietumu-Austrumu virzienā.

Jauno karšu lapu papildus parametri:

*Nosaukums: Veido no apakšējā kreisā stūra x un y koordinātu pirmajiem četriem cipariem;

*Teritorija dabā: 900 × 1300 m (ieskaitot pārsedzi);

*Lapu pāredze: 100 m (2 cm uz papīra);

*Sākumpunkts: 302000, 171000 (apakšējais kreisais stūris);

*Izdrukas izmērs: 18 × 26 cm.

Jauno karšu lapu izveide

Tika izveidota «perl» sīkprogramma, kas uzģenerē vajadzīgo karšu lapu stūru koordinānatas (LKS-92).

Programmas kods ievietots projekta ftp serverī.

Uzģenerētās karšu lapu stūru koordinātas un nomenklatūra ievietota projekta mājas lapā.

Biotopu kartēšanai nepieciešamo karšu materiālu sagatavošana

Karšu sagatavošana

Karšu izdruka

Kā pamatu izmantoja ortofotogrāfijas ar 1 m (melnbaltas) un 0,25 m (krāsainas) telpisko izšķirtspēju.

Tika iedigitizētas iespējamās biotopu robežas.

Ortofotogrāfijas un topokartes izdrukāja uz papīra, bet biotopu robežas uz pauspapīra.

Biotopu kartēšana dabā

Eksperti devās dabā, lai pārbaudītu iedigitizētās robežas.

Tika piezīmētas trūkstošās robežas un atzīmētas dzēšanai nevajadzīgās robežas.

Uz atsevišas lapas tika veidots biotopu apraksts.

Biotopu kartes izveide datorā

Nākošais solis bija precizēto biotopu robežu labošana datorā.

Telpiskie dati tika savienoti ar atbilstošajiem un atribūtdatiem.

Biotopu karšu izmantošana

Biotopu karte ir viens no slāņiem, kas būtu jāizmanto teritoriālo plānu izstrādē.


Sākumlapa Satura rādītājs Kartes Šī servera jaunumi Noderīgas norādes Viesu grāmata Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF Sākumlapa Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
LR VM DAD DAP LVAFA Liepāja Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LU LU BF Sākumlapa Raksti mums

Lappusi «Piekrastes_biotopu_kartesana.shtml»
veidoja
Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
2014.09.29-15:33
Lappusi «Piekrastes_biotopu_kartesana.shtml» veidoja karlo@lanet.lv
© Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā (piekraste@lu.lv)
2014.09.29-15:33