Izmantošanas noteikumi

Domu doze :: perlā rakstīta Viesu grāmata 8.01.00.beta
(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv

Home page

Šo lappušu īpašnieks neatbild par tekstu, kas sarakstīts, izmantojot šo programmu

Viesu grāmatas darbināšanai nepieciešamie faili un apraksti

Faili jāsaglabā ar pirmajā ailē uzrādītajiem failu vārdiem!

[README.lv.txt]2014.08.07 06:06:13 Sīkprogrammas apraksts latviešu valodā
[README.en.txt]2014.08.07 06:33:47 Sīkprogrammas apraksts angļu valodā
[gpl-3.0.txt]2014.07.18 13:59:00 GNU General Public License Version 3, 29 June 2007
[CHANGELOG.lv.txt]2015.10.16 11:01:09 programmā veiktās izmaiņas un plānotie darbi
[CHANGELOG.en.txt]2014.03.23 07:12:29 programmā veiktās izmaiņas un plānotie darbi (Angliski)
[vg.cgi]2015.10.19 12:46:32 Viesu grāmatas pamatprogramma
[Kopejais.pm]2014.08.20 05:13:14 Koplietojamas funkcijas
[INI_fails.pm]2014.08.21 15:47:16 Ar konfigurāciju saistītas funkcijas
[Vg.pm]2015.10.19 12:45:40 Ar visu grāmatu saistītas funkcijas
[uzraksti.lv.ini]2014.08.20 05:13:14 Programas veidotie uzraksti Latviski
[uzraksti.en.ini]2014.08.20 05:13:14 Programas veidotie uzraksti Angliski
[faili.txt]2014.08.20 05:13:14 Nepieciešamo failu saraksts un paskaidrojumi
[vg.ini]2014.07.18 15:41:40 Pamatkonfigurācijas faila piemērs. Jāatrodas programmas direktorijā. Nosaukumam jāatbilst pamatskripta vārdam (vg.cgi), tikai paplašinājumu aizstājot ar 'ini'.
[kopiigie.ini]2014.07.18 16:19:07 Kopkonfigurācijas faila piemērs. Jāatrodas INI (nosaka parametrs 'ini_dir' parametru blokā 'pamats') direktorijā. Jānosauc atbilstoši parametru bloka 'pamats' parametram 'Kopiigais'.
[vg.viesiem.ini]2014.07.18 16:25:42 *.ini faila piemērs. Jāatrodas INI direktorijā.
[vg.daudzaam.ini]2014.07.18 17:04:35 *. ini faila piemērs, kurš ir kopīgs vairākām viesu grāmatām. Jāatrodas INI direktorijā. Jānosauc atbilstoši parametram 'Kopigais'.


Citas Perl sīkprogrammas (scripts)

Home page

Lapu darbina perlā rakstīta Viesu grāmata 8.01.00.beta [(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv ]

------------------------------ Lai Tev jauka diena! ;-) ------------------------------