Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Foto albums
Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt] [1] Quantum GIS
Lai arÄ« uzskates materiāli tiek atjaunināti, daļa materiālu ir veidoti ar vecākām ā€žQGISā€ versijām.

http://www.qgis.org/

Atrunas:

  • Izskatu, rÄ«ku un izvēļņu izkārtojumu, kā arÄ« programmas iespējas, nosaka izmantotā versija un operētājsistēma.
  • DarbÄ«bu aprakstā pieņemts, ka tiek izmantota labroču peles iestatÄ«jumi. Kreiliskās peles iestatÄ«jumu gadÄ«jumā peles labā un kreisā poga ir apmainÄ«tas vietām.
  • Lai izmantotu Ŕīs pamācÄ«bu, lietotājam ir jābÅ«t izpratnei par Ä¢eogrāfisko Informācijas sistēmu (Ä¢IS) pamatjēdzieniem.
  • Pamatvide materiālu sagatavoÅ”anai ir ā€žFedora 14ā€ + ā€žXfceā€. Izmantots byzanz-record (animētu GIF ieguvei), Xfce4 Screenshooter (ekrānattēlu ieguvei), GIMP (attēlu un animāciju apstrādei) kā arÄ« ImageMagic (attēlu samazināŔanai).


Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Sākumlapa Satura rādītājs Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Google Life-Nature Liepāja CHM Ziemeļvidzeme Latvija LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklēt
Google Life-Nature Liepāja Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklē
Lappusi veidoja
«Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā »
2005.09.26.