Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Foto albums
Paskaidrojumi lietotājiem
[..] [img + txt] Kartes dabas aizsardzības plānam (2004. gada 6. oktobris)
 
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:
01_20041006
  1. Dabas parka „Bernāti” funkcionālo zonu shēma.
03_20041006
  1. Dabas parka „Bernāti” robežas.
04_20041006
  1. Dabas parka „Bernāti” zonējums.
05_20041006
  1. Dabas parka „Bernāti” plānotie apsaimniekošanas pasākumi.
06_01_20041006
  1. Dabas parka „Bernāti” sauszemes biotopi
06_02_20041006
  1. 06 01 20041006
07_01_20041006
  1. Dabas parka „Bernāti” Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamie sauszemes biotopi
07_02_20041006
  1. 07 01 20041006
Bernati_2004
  1. Kartogrāfiskais materiāls Dabas parka «Bernāti» aizsardzības plāna izstrādei
[..]


Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Sākumlapa Satura rādītājs Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Google Life-Nature Liepāja CHM Ziemeļvidzeme Latvija LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklēt
Google Life-Nature Liepāja Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklē
Lappusi veidoja
«Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā »
2005.09.26.