Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Foto albums
Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāŔanai

Kartes dabas aizsardzības plānam (2004. gada 6. oktobris)Dabas parka „Bernāti” funkcionālo zonu shēma.


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

1. pielikums.

1. pielikums Ministra kabineta 2004. gada 8. aprīļa noteikumiem Nr. 273

Publicēts: Latvijas Vēstnesis 16.04.2004.


Dabas parka „Bernāti” robežas.


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

3. pielikums.

!


Dabas parka „Bernāti” zonējums.


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

4. pielikums.

!


Dabas parka „Bernāti” plānotie apsaimniekošanas pasākumi.


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

5. pielikums.

!


Dabas parka „Bernāti” sauszemes biotopi


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

6. pielikums.

!!!


06 01 20041006


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

!!!


Dabas parka „Bernāti” Latvijā un Eiropā īpaši aizsargājamie sauszemes biotopi


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

7. pielikums.

!!!pdf


07 01 20041006


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

!!!pdf


Kartogrāfiskais materiāls Dabas parka «Bernāti» aizsardzības plāna izstrādei


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu
Attēla autors: (C) Valsts Zemes dienesta Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa
TapŔanas laiks: 2004.10.05.

dgn

[..]

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Sākumlapa Satura rādītājs Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Google Life-Nature Liepāja CHM Ziemeļvidzeme Latvija LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklēt
Google Life-Nature Liepāja Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklē
Lappusi veidoja
«Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā »
2005.09.26.