Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Foto albums
Paskaidrojumi lietotājiem
[..][.][img + txt]!««« »»» ! [3] 2001. gada 1. novembra vētra
Sagāztie koki un uzskalotās smiltis

2001. gada 1. novembra vētra
Viļņu un vēja izpostÄ«tajā mežā koki bija sagāzti strikti vienā virzienā, norādot, no kuras puses pÅ«tis vējÅ” un uzplÅ«duÅ”i viļņi.

Attēla autors: (C) Kaspars Funts
TapŔanas laiks: 2001.11.04.
Vietas nosaukums: Gaujas grīva

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Sākumlapa Satura rādītājs Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Google Life-Nature Liepāja CHM Ziemeļvidzeme Latvija LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklēt
Google Life-Nature Liepāja Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklē
Lappusi veidoja
«Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā »
2005.09.26.