Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Foto albums
Paskaidrojumi lietotājiem
[.][img + txt]
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:

 
Sagatavo lapu izdrukāŔanai

Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastePriekŔkāpas


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

Neviens mani nedzirdēja,
Kad jūrā gavilēju:
Jūras kāpas, tās dzirdēja,
Silā sīki priedulēni.

(LatvieŔu tautas dziesma)


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu


Primārās kāpas


UzklikŔķini, lai redzētu nesamazinātu attēlu

!

[.]
/ [*] [.] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Sākumlapa Satura rādītājs Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Google Life-Nature Liepāja CHM Ziemeļvidzeme Latvija LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklēt
Google Life-Nature Liepāja Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklē
Lappusi veidoja
«Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā »
2005.09.26.