Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā
Foto albums
Paskaidrojumi lietotājiem
[..] [img + txt] Dažādi projekta pasākumi bildēs
 
Atlasīt failus pēc nosaukuma vai vārda:
[..]
A01 :: Piekrastes zemes Ä«paÅ”nieku aptauja  
A07, A08, A09 :: Dabas aizsardzÄ«bas plānu izstrāde  
C01, C04 :: Pelēko kāpu un balto kāpu atjaunoÅ”ana  
C02, C03, D01, E10 :: RÄ«ga piekrastes apsaimniekoÅ”ana  
C06, D01, E16 :: Ziemeļvidzemes piekrastes apsaimniekoÅ”ana  
E01 :: Lielo informācijas stendu izveide un uzstādÄ«Å”ana  
E01 :: Mazo informācijas stendu izveide un uzstādÄ«Å”ana  
E04 Seminars for stakeholders 
E05 Film 
E08 Inf sings 
E12 Lapmezciems 
E13 Medze 
E14 C5 Saulkrasti 
E15 Pavilosta 
E17 Roja 
E18 Uzava 
E19 Carnikava 
E20 Rucava 
E21 C8 Jurmala 
E22 Seminars-our participation 
F3 Steering group 2005 06 20 
F4 Monitoring 


Tabulas pamatkrāsa:

/ [*] Atsauksmju un ierosinājumu grāmata
Sākumlapa Satura rādītājs Šī servera jaunumi Vietējais meklētājs Noderīgas norādes Adreses un tālruņiAdreses un tālruņi

Google Life-Nature Liepāja CHM Ziemeļvidzeme Latvija LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklēt
Google Life-Nature Liepāja Bioloģiskā
daudzveidība
Latvijā
Biosfēras
rezervāts
Latvijas daba LVAFA LU LU BF Sākumlapa Meklē
Lappusi veidoja
«Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā »
2005.09.26.