Life Piekrastes biotopu aizsardzība un apsaimnieko�ana Latvij� Piekraste

[an error occurred while processing this directive]
English version S�kumlapa Satura r�dīt�js dokumenti dokumenti Šī servera jaunumi Vietējais meklēt�js Noderīgas nor�des Viesu gr�mata Adreses un t�lruņiAdreses un t�lruņi
[an error occurred while processing this directive]

Biotopu kartē�ana

[an error occurred while processing this directive]
(none)
(p�rpublicē�anas gadījum� atsauce oblig�ta)

Piekrastes biotopu kartes jaun�k� versija (2007.03.08.):

Biotopu karte MapInfo File Interchange form�t� (7z arhīvs!)

Biotopu karte MapInfo Table form�t� (Zip arhīvs!)

Biotopu karte ESRI ARC Shape form�t� (Zip arhīvs!)


Piekrastes biotopu kartēšana

Biotopu kartēšana

Izmantoto karšu lapu stūru koordinātas un nomenklatūra

«perl» sīkprogramma, kas uzģenerē vajadzīgo karšu lapu stūru koordinātas

Programmatūra dažādu karšu apskatei un apstrādei

Biotopu karšu apskate


Icon Name                     Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [DIR] vecie/ 2005-04-23 08:21 - [TXT] biotopu_definicijas.html 2014-09-29 15:33 35K Text, HTML format [TXT] biotopu_klasifikators_iss.shtml 2014-09-29 15:33 500 Text, HTML format [  ] biotopu_klasifikators_iss_20050113.odt 2006-07-05 10:32 13K Text document [  ] biotopu_klasifikators_iss_20050113.pdf 2005-01-14 06:55 78K Digital document (Acrobat) [TXT] biotopu_klasifikators_iss_20050113.shtml 2014-09-29 15:33 15K Text, HTML format [  ] biotopu_klasifikators_iss_20050113.sxw 2005-01-14 06:55 9.2K Text document [TXT] biotopu_raksturojums.html 2014-09-29 15:33 8.7K Text, HTML format [TXT] ES_biotopi.shtml 2014-09-29 15:33 7.3K Text, HTML format [  ] GIS_programmas.odp 2007-02-28 10:52 930K Presentation [TXT] kartes_apraksts.txt 2014-09-29 15:33 13K Text, ASCII format [  ] Klasifikatori.dbf.zip 2006-07-25 20:04 6.1K DataBase table [TXT] Latvijas_biotopi_2005.shtml 2014-09-29 15:33 9.3K Text, HTML format [TXT] Latvijas_biotopi_2005.txt 2014-09-29 15:33 7.8K Text, ASCII format [TXT] Latvijas_biotopi_vecie.shtml 2014-09-29 15:33 7.8K Text, HTML format [TXT] piekrastes_biotopu_kartesana.html 2014-09-29 15:33 647 Text, HTML format [  ] piekrastes_biotopu_kartesana.sxi 2004-11-13 14:27 2.6M Presentation [TXT] piekrastes_biotopu_kartesanas_rezultati.shtml 2014-09-29 15:33 34K Text, HTML format [  ] saliidzini_ar_LBK.ods 2007-07-13 18:14 13K Spreadsheet [TXT] saliidzini_ar_LBK.shtml 2014-09-29 15:33 26K Text, HTML format [TXT] zonejums.shtml 2014-09-29 15:33 7.8K Text, HTML format
Baltijas jūras piekrastes sauzemes biotopu karte

Kartes autors: Life-Nature projekts
        «Piekrastes biotopu aizsardzÄ«ba un apsaimniekoÅ�ana LatvijÄ�»
Publicē�anas datums: 2006.07.05.
St�voklis dab�:	2004. gads
Koordin��u sistēma: LKS-92 ar nobīdi ziemeļu virzien� -6000000
Tīmekļa adrese:	http://piekraste.daba.lv/LV/biotopi/

### Autortiesības ############################################################
#                                      #
# Visas tiesības rezervētas                         #
#                                      #
# Šo karti var kopēt, p�rveidot, lietot un brīvi izplatīt          #
#  ievērojot sekojo�us noteikumus:                     #
#  1) publicējot karti vienmēr j�nor�da kartes autors;           #
#  2) j�būt precīzi nor�dītam, kadas izmaiņas ir izdarītas kartē;     #
#  3) par �o karti nedrīkst iekasēt nek�du samaksu, atskaitot       #
#    atlīdzību par izdevumiem, kas saistīti ar kartes izplatī�anu;    #
#  3) �o karti bez autoru rakstiskas piekri�ans nedrīkst iekļaut      #
#    nek�d� komerci�l� produkt�.                     #
#                                      #
##############################################################################
[an error occurred while processing this directive]
English version S�kumlapa Satura r�dīt�js dokumenti dokumenti Šī servera jaunumi Vietējais meklēt�js Noderīgas nor�des Viesu gr�mata Adreses un t�lruņiAdreses un t�lruņi

LIFE02NAT/LV/008498
Google Life-Nature Natura 2000 CHM LR VM DAD DAP LVAFA Liep�ja Ziemeļvidzeme Latvija LU LU BF S�kumlapa Meklēt Raksti
Google Life-Nature Natura 2000 Bioloģisk�
daudzveidība
Latvij�
LR VM DAD DAP LVAFA Liep�ja Biosfēras
rezerv�ts
Latvijas daba LU LU BF S�kumlapa Meklē Raksti mums

[an error occurred while processing this directive] Lappusi «README.shtml»
veidoja
[an error occurred while processing this directive] (none)
[an error occurred while processing this directive] (none)
[an error occurred while processing this directive] Lappusi «README.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] (none) sadarbÄ«bÄ� ar karlo@lanet.lv
Ā© Piekrastes biotopu aizsardzÄ«ba un apsaimniekoÅ�ana LatvijÄ� (piekraste@lu.lv)
[an error occurred while processing this directive] (none)